Kompositbroar Logo
Kompositbroar Logo

NORRA EUROPAS FÖRSTA KOLFIBERKOMPOSITBRO

Den 28 mars monterades norra europas första kolfiberkompositbro. GC-bro 254 över Risebergabäcken vid Vattenverksvägen i Malmö.
Kompositbroelementet har måtten: längd 17,6 m, bredd 3,5 m och höjd 0,4 m. Bron har sju parallella kolfiberbalkar med rektangulärt tvärsnitt som limmats samman. Varje balk har belastats efter tillverkningen med 4,2 ton för att testa att bron klarar kravet på styvhet/nedböjning. Kolfiber/epoximaterialet är av prepregtyp och har sedan härdats i autoklav. Byggmetoden är utvecklad och patentsökt av Kompositbroar och ger stora fördelar gentemot att bygga med konventionell teknik. Projektet har rönt stort intresse och kommer att följas upp för att kunna utvärderas för framtida arbeten och skapa en gemensam byggnorm för fiberkompositkonstruktioner.
Kompositbroar Logo Kompositbroar bedriver uppdragsforskning, tillverkning, produktion och försäljning inom industriell kompositfiberteknik.
Med vår gemensamma kompetens inom fiberteknik, brobyggnad, produktion och arkitektur kan vi planera, tillverka och leverera olika applikationer för en mängd olika sammanhang, framförallt inom infrastruktur, bygg- och anläggningsbranschen.

Tillsammans har vi hela kedjan av kunskap, erfarenhet och kontaktnät för att kunna leverera en fulländad produkt.
Arkitektur & Design
Lokal XXX Arkitekter
Berit Restad
[email protected]
Esbjörn Jonsson
[email protected]

Konstruktion & Tillverkning
Composite Design
Fredrik Wettermark
[email protected]

Produktion & Teknik
Hands on Engineering
Oskar Bruneby
[email protected]